Het door de nttb aan het Mulier Instituut in opdracht gegeven onderzoek naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden is afgerond. Ook is onderzocht wat de ervaringen met, beeldvorming over en houding tov de tafeltennissport zijn van de (volwassen) Nederlandse bevolking. In dit artikel geeft columnist Matthieu Wegh (a.k.a. Dr. Flipper) zijn ideeen over de conclusies uit het rapport.

Wat mij betreft een heel mooi rapport met veel interessante gegevens. De volgens mij belangrijkste conclusies:
1) De Nederlandse Bevolking (niet- NTTB leden) heeft massaal wel eens getafeltennist (vooral op de camping natuurlijk) : Slechts 31% van de Nederlandse bevolking heeft het nog nooit gedaan. De grote meerderheid ziet het meer als een spelletje (vergelijkbaar aan sjoelen) maar niet als een sport om te beoefenen=> We hebben dus een imagoprobleem ;-)

2) De NTTB-leden spelen vooral tafeltennis en ook de competitie voor de gezelligheid. Het ontmoeten van andere mensen en teamgevoel zijn belangrijke elementen daarbij.

3) Massaal is door de NTTB-leden aangegeven dat de huidige competitievorm (triocompetitie) prima is. Wat mij betreft dus duidelijk dat een verplichte duo-competitie geen logische stap is!

Desondanks ben ik voorstander van het ook aanbieden van een duocompetitie in alle afdelingen mede omdat in de afdeling West de duo wel zijn bestaansrecht heeft bewezen. De duocompetitie blijft naar mijn mening een goede oplossing voor mensen die de lange doordeweekse tafeltennisavonden willen bekorten!

Bijdrage van tafeltennis.nu columnist Matthieu Wegh.