Tafeltennis.nu

Na de vorige column van Lex Bruijn over het coachen van jeugdigen nu het tweede deel dat, zoals toegezegd, handelt over de toegevoegde waarde van Profile Dynamics® (PD) voor coaches.

De Profile Dynamics® analyse is gebaseerd op de theorie van Clare W. Graves (1914-1986), een Amerikaanse onderzoeker en hoogleraar psychologie die een tijdgenoot en collega was van Abraham Maslow. De waardensystemen die Graves ontdekte gaan niet alleen over HOE mensen zich gedragen, maar ook WAAROM ze zich zo gedragen, over hun drijfveren, hun motieven, en de manier waarop ze naar de wereld kijken. Vandaar de term 'systemen'. Er zijn zeven van zulke systemen die we aangeven met een kleur.

Door het afnemen van een internet vragenlijst ontstaat een profiel van de pupil met inzicht in de drijfveren en motivatie. Er zijn aparte vragenlijsten en rapporten voor studenten en sporters. PD wordt in de (top)sport regelmatig gebruikt. Zo heeft coach Robin van Galen PD gebruikt bij zijn gouden waterpolodamesteam in 2008. Er zijn namelijk ook prima teamprofielen op te stellen met behulp van PD. Het zou nu te ver voeren om heel diep in te gaan op de betekenis van alle kleuren van PD, maar een afgenomen PD analyse helpt trainers en coaches om hun trainingen en manier van omgaan met hun pupillen beter af te stemmen op de individuele behoeften.

Een paar voorbeelden: iemand met een hoog rode drijfveer zal altijd gaan voor het nemen van risico’s. Elke bal wordt aangepakt, voorzichtigheid troef is er bij deze speler (lees speler/speelster) niet bij. Trainen op schuiven is voor deze spelers niet het meest aantrekkelijk onderdeel van het spel. Spelers met een groene drijfveer zijn gebaat bij een goede sfeer en harmonie. Dan pas kunnen zij tot goede prestaties komen. Trainen onder een heel strakke discipline met weinig ruimte voor ontspanning is niet hun ding. Spelers met hoog oranje in hun profiel willen altijd winnen, stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn in zichzelf heel teleurgesteld als zij niet aan hun eigen hoge verwachtingen voldaan hebben. Dat kan zich uiten in gooien met batjes en ander wangedrag tot bij anderen weer het huilen van frustratie. Oefeningen in spelvormen met het tellen van punten hebben bij deze spelers de voorkeur.

Duidelijk is dat zowel de trainer als de coach baat hebben bij de gedegen kennis over de drijfveren en de motivatie van zijn spelers, omdat zij met deze kennis op zak hun pupillen beter kunnen ‘bedienen’ op weg naar de top. In elke uitgebreide PD rapportage wordt onder meer ook aangegeven waar de weerstand ligt van de speler, hoe met de speler om te gaan en hoe niet en waar zijn talenten liggen. PD analyses zijn op elk niveau van belang om de speelster in staat te stellen haar eigen hoogst bereikbare niveau te halen, doordat de samenwerking tussen coach en pupil met PD verder geoptimaliseerd wordt. Als gecertificeerd PD consultant gebruik ik PD dus niet alleen bij het coachen van volwassenen als gemeentesecretarissen en wethouders, maar ook bij het coachen van jeugdige spelers en speelsters. En uit ervaring kan ik zeggen: PD helpt.

Mijn volgende en laatste column in dit drieluik over het coachen van jeugdigen gaat over het coachen op mentale weerbaarheid met behulp van ACT (Acceptance en Commitment Therapy).

Deze column is geschreven door Lex Bruijn voor tafeltennis.nu.