Tafeltennis.nu

Voor komend seizoen geldt er een andere dispensatieregeling waarbij jongere topjeugd uit de landelijke seniorencompetitie geweerd wordt.

In competitiebulletin 26 (zie bijlage) wordt het volgende gepubliceerd:
"Met ingang van het seizoen 2019/2020 wordt bij de beoordeling of 1e jaars junioren of jongere jeugdleden in aanmerking komen voor dispensatie in de landelijke seniorencompetitie de ELO-rating gebruikt. Daarbij worden de volgende grenzen gehanteerd:

  • Landelijke herencompetitie: minimaal 1750 punten
  • Landelijke damescompetitie: minimaal 1300 punten

De volledige dispensatieregeling wordt later nog gepubliceerd, maar met deze mededeling willen we u vast van dit onderdeel van de dispensatieregeling op de hoogte stellen zodat u met de teamsamenstelling hier reeds rekening mee kunt houden.
"

De lat wordt hiermee hoog gelegd voor met name jongens. In dit lopende seizoen (en daarvoor) was er een vergelijkbare limiet die was gebaseerd op "oude stijl" jeugdranglijst en die op 1250 (ranglijst)punten stond. Het is lastig om dit met de 1750 ELO-ranglijstpunten te vergelijken maar de inschatting is dat de nieuwe limiet zeker niet lager is dan de oude. De vraag is wat de consequentie van dit "beleid" zal zijn.

De nttb lijkt hiermee weer vooral een symboolmaatregel te nemen om maar te laten zien dat het de landelijke jeugdcompetitie sterk(er) en aantrekkelijk(er) wil houden dan wel maken door sterkere jeugdspelers langer in de jeugdcompetitie te houden. Voor volgend seizoen zijn de volgende jeugdspelers (die dan 1e-jaars junior zijn of jonger), die mogelijk al in de landelijke seniorencompetitie zouden willen spelen, geblokkeerd (geen volledige lijst):
Jim Hendrix,
Mads Oomen (foto),
Remi Chambet-Weil,
Djen Bakx,
Ivan Kahn,
Kaj Ronde,
Merlijn Brands,
Robin Vos.

Dit zijn allemaal spelers die een Elo-rating hebben die (flink) lager dan 1750 punten is, maar die al wel kampioenspoule niveau jeugd of hoger hebben en dus weinig tot niets meer leren van nog een jaar bij de jeugd spelen (of op lager niveau doordeweeks in afdelingscompetities senioren). Mogelijk overwegen ze nu om te stoppen of om in België bij de senioren landelijk te gaan spelen waar dit soort regels niet gelden. O.a. Remi Chambet-Weil doet dit al.

Wat zou het opleveren als deze groep spelers nog een jaar met (verminderde) motivatie alleen in de landelijke jeugdklassen speelt? Het gemiddelde niveau van de landelijke jeugdcompetitie zal mogelijk iets omhoog gaan, maar de desbetreffende jongens kunnen zich minder goed ontwikkelen.

Wat betekent het voor de internationale aansluiting van onze jongens welpen, pupillen en kadetten als ze gedwongen langer bij de jeugd of in de afdelingscompetitie moeten spelen. Jongens als welpen Ivan Kahn en Brent Ronde en pupillen als Robin Vos en Teun Salentijn zullen het alleen maar moeilijker krijgen om internationaal aan te haken.

Voor de meisjes heeft deze regeling weinig consequenties omdat zij gewoon in de landelijke jongenscompetitie kunnen spelen en daar meer dan voldoende sterke tegenstand zullen krijgen.

Zijn er betere regelingen te bedenken? Vrijwel zeker. Wie kopt de bal in?