Tafeltennis.nu

Wat in 2020 een prachtig jaar voor het Hattemse Smash '70 had moeten worden, werd wreed verstoord door de Corona-pandemie. Het jubileum zou door de vereniging, waarvan het herenteam regerend landskampioen is, het hele jaar groots gevierd worden, met iedere maand een feestelijke activiteit.

“Op zaterdag 14 maart zou met de jubileum-receptie de eerste grote activiteit plaatsvinden, maar deze werd op het laatste moment noodzakelijkerwijs afgelast. Op dit moment staat nog een feestavond in december gepland, maar niemand weet nog of en in welke vorm deze kan plaatsvinden. Vast staat dat Smash ’70 haar activiteiten doorgang wil laten vinden, mogelijk kunnen evenementen naar 2021 worden doorgeschoven. Want dat de club haar 50-jarig bestaan groots wil vieren, staat vast”, aldus Jan Teekman namens de jubileumcommissie.

Een kort (en mooi) stukje historie:

"
Bij de oprichting werd gespeeld in een ruimte aan de Gasthuissteeg. Al snel werd dit te klein en er werd verhuisd naar de gymzaal aan de Eijerdijk. Hoewel in 1991 het huidige clubgebouw werd geopend, werd de basis van het Eigen Home in de jaren ervoor in feite gelegd.In 1980 werd al met de gemeente Hattem gesproken om een gedeelte van de Wethouder Roseboomschool als Eigen Home te verkrijgen, omdat een gedeelte van die school leeg kwam te staan. Helaas bestond er voor de plannen van Smash 70 weinig waardering bij het gemeentebestuur.In 1985 is het bestuur van Smash 70 bezig geweest om de oude bibliotheek te kopen. De gemeente wilde echter niet tot verkoop overgaan vanwege de slechte staat waarin de bibliotheek verkeerde. Opknappen zou te veel geld gaan kosten.

In 1987 werd gestart met een grote loterij met als hoofdprijs een Fiat Panda. Na aftrek van kosten en prijzen bleef er 50.000 gulden voor de vereniging over.

In 1988 werd door de gemeente een plaats aangewezen, waar gebouwd mocht gaan worden, namelijk naast de gymzaal aan de Eijerdijk.

In 1991 werd de laatste hand aan het clubgebouw gelegd.

Hoewel de vereniging al in eerdere stadia zeer talentvolle spelers voortbracht (Ellen Fidder speelde met Amsterdam 78 eredivisie en ditzelfde deed Berny van Rijssen ook met Flits uit Zwolle), werd in 2006 een hoogtepunt bereikt door met het eerste herenteam zelf eredivisie te halen met onder andere Van Rijssen en Martijn en Boris de Vries.

In de luwte van de prestaties van de heren van de laatste jaren, deed het zeer jeugdige eerste damesteam met als kernspeelsters Susanne Docter en Alice Barendregt in de gelederen, van zich spreken door de kampioenschappen in de landelijke divisies aaneen te rijgen. In 2009 werd ook een plek in de eredivisie bemachtigd en daar heeft het team tot het opheffen in 2012 gespeeld.

"

Bron: Smash '70 en "deHATTEMER.nl"