Tafeltennis.nu

Een column van Lex Bruijn die een warm pleidooi houdt voor het behoud van de landelijke damescompetitie en ook maatregelen aandraagt om het meisjes- en damestafeltennis te stimuleren.

Dat het niet goed gaat met onze sport qua ledenaantal behoeft geen betoog. Zeker het aantal tafeltennissende dames (jeugd en senioren) neemt snel af. Dat heeft zeker zijn weerslag op de landelijke damescompetitie. Hoewel het aantal team een voorzichtig stijgende lijn vertoont is het de hoogste tijd om te kiezen. In mijn ogen zijn er ruwweg 2 opties.
1. Schaf de landelijke damescompetitie af en laat alleen de eredivisie bestaan. Dat gebeurt al jaren in België en je kunt niet zeggen dat daardoor minder talentvolle speelsters doordringen tot de Europese (sub)top. Ik ben hier geen voorstander van. Zeker jonge meiden die uit de jeugd komen en bij de senioren gaan spelen kunnen gemotiveerd worden om deel te nemen aan de damescompetitie. Maar dan moet er goed geïnvesteerd worden door bond en verenigingen. Ik kies dus duidelijk voor een andere optie.

2. Mijn herstelplan voor het damestafeltennis bestaat uit een aantal onderdelen. Die zijn er allereerst op gericht om de tafeltennissende meisjes vast te houden bij de overgang naar de senioren. De in gang gezette ‘renovatie’ van de damescompetitie met de herinvoering van de derde divisie is al een hele belangrijke eerste stap. Daardoor wordt het verschil in sterkte binnen de klassen op een natuurlijke manier verkleind.

a. Een groot aantal afhakers vind je in de categorie meiden die senior worden of net 1 of 2 jaar senior zijn. Veelgehoorde reden is dat verreweg de meesten van hen moeite hebben met het spelen van avondwedstrijden. Zij zijn gewend lekker op de zaterdag te spelen en doordeweeks te trainen. Nu moeten zij ook nog lange avondwedstrijden spelen met vaak oudere heren. De lol is er dan snel van af.
*Stimuleer het zaterdagtafeltennis bij die meiden door toe te staan dat ze nog langer bij de jeugd mogen blijven spelen.
*Maak het verenigingen makkelijker om gezamenlijk een damesteam op de been te brengen
*Geef in uitzonderlijke gevallen een jonge speler(m) met een lagere rating dan het sterkste meisje toestemming om op zaterdag bij de dames uit te komen (alleen in 3e en 2e divisie), om een team te kunnen completeren.
*Geef verenigingen met een damesteam een bonus die oploopt naarmate zij meerdere damesteams op de been brengen(bijv. kwijtschelden bondscontributie verenigingsafdracht)

b. Voor de generatie die al een tijdje landelijk dames speelt: Stel een leeftijdsgrens in voor meisjes die bij de jeugd spelen en ook bij de senioren willen uitkomen (m.u.v. 1e en eredivisie). Dames die nog voor hun lol in de 2e divisie of lager spelen vinden het niet leuk om door een meisje van 13 met gebalde vuistjes van tafel gemept te worden.

c. We nemen veel te snel afscheid van ‘talenten’. In elke sport zie je dat er spelers en speelsters zijn die pas op latere leeftijd doorbreken. Dat betekent dat we de speelsters, maar dat geldt evenzo voor jongens, aan onze sport moeten blijven binden door ze na hun jeugdtijd niet aan hun lot over te laten. Organiseer dus ook ranglijsttoernooien voor de categorie U19 en U21 en sluit voor hen het seizoen ook af met een 2-daagse meerkampfinale á la Panningen. Een apotheose waar menig jeugdlid met veel plezier aan terugdenkt.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer oplossingen te bedenken om het damestafeltennis een stimulans te geven. Suggesties? Stuur ze naar
Ik verzamel ze, kom er op terug in een vervolg artikel en stuur ze door naar de NTTB.

Column van Lex Bruijn voor tafeltennis.nu