Tafeltennis.nu

De enkele weken geleden aangekondigde Regiotafeltennis competitie gaat definitief van start en de inschrijving is gisteren geopend. Deze Regiotafeltennis competitie is een nieuw initiatief op competitiegebied voor seniortafeltennissers van “afdelingsniveau”. Initiatiefnemer en organisator Gilbert Dix heeft ons laten weten dat de voorbereidingen voor de uiteindelijke opzet van de spelvormen en (minimale) aanpassing aan de spelregels inmiddels zover zijn gevorderd dat de inschrijving is geopend voor deelname aan de najaarscompetities van het Regiotafeltennis.

Vanuit het gehele land is, door zowel afzonderlijke spelers als ook vertegenwoordigers van verenigingen (met name die welke zich bevinden in de buurt van afdelingsgrenzen), inmiddels serieus blijk gegeven van interesse om teams op te geven voor deel name aan de “regiocompetities”. Een eerste tiental inschrijvingen (teams uit Midden Nederland) is op het moment van het ter perse gaan van dit bericht al genoteerd. In tegenstelling tot de inschrijvingstermijnen van andere organisaties op dit gebied, wordt er voldoende rekening gehouden met het feit dat veel spelers in deze periode net met vakantie zijn of spoedig zullen gaan. De inschrijvingsperiode sluit niet eerder dan op 31 juli a.s.

Manier van inschrijven

De organisatie, welke inmiddels op de achtergrond versterking heeft gekregen van een aantal vrijwillige “oude rotten in het vak” heeft een (tijdelijke) website geactiveerd waarop de verschillende competitievormen nader worden belicht en ieder team en/of wedstrijdsecretaris via een contactformulier zichzelf bekend kan maken, een inschrijfformulier kan aanvragen en/of eventuele andere vragen kan stellen. Het adres van de website is: www.regiotafeltennis.nl

Sleutel tot succes

De kracht van het idee achter Regiotafeltennis zit in het onophoudelijk streven naar een zo compleet mogelijke combinatie van de factoren Gezelligheid, Openheid, Sportiviteit, Betaalbaarheid, Flexibiliteit, Geringe reisafstand en Toegankelijkheid voor alle seniortafeltennissers van “afdelingsniveau”, ongeacht hun lidmaatschap van welke andere organisatie dan ook. Dit kan op eenvoudige wijze worden gerealiseerd als spelers van deelnemende teams zelf actief in hun nabije omgeving op zoek gaan naar spelers/teams van redelijk vergelijkbare speelsterkte waartegen men graag een paar partijtjes op goed georganiseerde wijze zou willen spelen. Spelers hebben de sleutel tot succes in feite zelf in de hand.

Nabije toekomst

Er wordt door de organisatie in de aankomende weken stevig doorgewerkt aan de totstandkoming van o.a. korte, voor iedereen begrijpelijke reglementen, invallersregelingen, vaststelling van benodigde aanpassingen in TTapp en AVG- (privacy wetgeving) gerelateerde verplichtingen.