Tafeltennis.nu

Met ingang van september 2018 kan gekozen worden uit een breder competitieaanbod. Naast de competities van de nttb komen er vanuit een particulier initiatief twee (senioren-)competities bij. Een beknopte beschrijving hiervan in dit artikel.

Alternatieve competities

De nieuwe competities worden aangeboden in twee smaken: een duo-competitie en een trio-competitie. De duo-competitie wordt gespeeld volgens het, vanuit de tenniswereld afkomstige, Davis Cup systeem. Twee teams van twee spelers spelen 4 enkels en een dubbel in een best-of-five systeem. Elke set bestaat dus uit 3 tot 5 games, waardoor het totaal aantal te spelen games kan uiteenlopen van 15 tot 25. Elke set levert 1 punt op voor de einduitslag, waardoor het resultaat van een gehele wedstrijd kan variëren tussen 5-0 en 0-5. Bij de bepaling van de eindstand in een poule worden teams met een gelijk aantal gewonnen wedstrijden, allereerst gerangschikt op hun totaal aantal gewonnen games in alle wedstrijden. In het dubbel mogen eventueel een derde en zelfs vierde teamgenoot worden opgesteld. Een bijkomend verschil met de "bekende" duo-competitie is dat het dubbel altijd als laatste wedstrijd wordt gespeeld. Dit voorkomt dat een speler drie wedstrijden achter elkaar moet spelen als er geen andere teamgenoten (kunnen) worden opgesteld.

De trio-competitie wijkt meer af van het gangbare systeem. Een veel geuit bezwaar in de reguliere trio-competitie is dat de gehele wedstrijd nogal lang kan worden als er veel in 5 games wordt gespeeld. In het uiterste geval moeten er dan 50 games gespeeld worden! De meeste spelers vinden het niet prettig als zo'n wedstrijd na middernacht eindigt. De nieuwe trio-competitie wordt daarom gespeeld in 3 games per set. De gehele wedstrijd van 10 sets bestaat dus altijd uit 30 games. Hiermee wordt bereikt dat de totale tijdsduur van een wedstrijd redelijk valt in te schatten en een wedstrijdavond op tijd is afgelopen. Per set worden de punten van de games doorgeteld. Een set eindigt dus in een uitslag tussen 3-0 en 0-3. De totale wedstrijd levert daardoor een score op tussen 30-0 en 0-30. Ook in de trio-competitie mogen andere teamgenoten worden opgesteld om het dubbel te spelen.

Zoals men dit gewend is, zal er na afloop van de competities een promotie- en degradatieregeling van kracht zijn volgens een vooraf vastgelegd schema.

Initiatiefnemer

De competities worden opgezet door een ervaren organisator, Gilbert Dix uit Zeist. Dix was jarenlang competitieleider van de afdeling Midden van de NTTB en hij gaat zijn organisatorische kwaliteiten nu inzetten voor de nieuwe competities, die overigens niet vast zitten aan een afdelingsmodel. "We zetten, verspreid over het gehele land, kijkend naar de gemiddelde speelsterkte van deelnemende teams, regionale competities op rondom plaatsen waar concentraties van tafeltennis-locaties te vinden zijn. Naar mate het aantal deelnemende teams van vergelijkbare speelsterkte toeneemt, kan de gemiddelde reisafstand voor uit-wedstrijden voor die teams aanmerkelijk afnemen.", aldus Dix. Hij meldt dat het tijd werd voor meer concurrentie. "Na een aantal plezierige jaren bij de NTTB vond ik het wel eens leuk om een alternatief te bedenken voor de huidige situatie. Het gaat niet goed met de tafeltennissport en dat is zorgelijk. Mij gaat het om het veilig stellen van de toekomst van onze sport door vooral nauwgezet te luisteren naar de actuele wensen van het merendeel van de competitiespelers in het land en faciliteiten te bieden die daarop aansluiten. Hoewel er reeds meerdere (kleinere, voornamelijk lokale) competities in het land zijn, is het goed dat er serieuze concurrentie bij komt. Men heeft de keuze om bij ons, de NTTB en/of andere organisaties te spelen. Gecombineerd is natuurlijk ook mogelijk."

Verschil in tarieven

De nieuwe competities worden een stuk goedkoper. Bij de NTTB is men per persoon 51 euro kwijt. Voor een kalenderjaar met bijvoorbeeld een team van 5 spelers (wat heel veel voorkomt), moet dus 255 euro worden afgerekend. De nieuwe competities zijn aanzienlijk goedkoper: 20 euro p.p. = 100 euro voor een team van 5 spelers.

Minder administratie

De nieuwe competities worden volledig online geregeld via TTapp. Menig tafeltennisser is al bekend met het gebruik van deze app. Deze kan zowel op een smartphone als een normale PC/Laptop worden gebruikt en de waardering van de meeste gebruikers is zeer hoog. Spelers en/of hun wedstrijdsecretarissen voeren de uitslagen zelf, meestal al gedurende een wedstrijd, in en daardoor is de stand altijd up-to-date. Mocht er een foutje in zitten, dan kan dit op eenvoudige wijze via de tegenpartij worden gecorrigeerd. Het invullen en opsturen van formulieren behoort daarmee echt tot het verleden. "Dit betekent niet dat er geen werk meer is voor de competitieleider", legt Dix uit. "Ik kijk natuurlijk wel mee en er zijn altijd wel wat probleempjes op te lossen. Daar waar de problematiek eventueel iets complexer wordt, zal een te vormen commissie bestaande uit drie personen zich buigen over zowel zaken op het organisatorische vlak als ook aangaande het verloop van de competities."

Bron: http://www.regiotafeltennis.nl/